Naučite veštine poslovne i lične komunikacije  

Obuka

dr Darko Tadić sa saradnicima uspešno sprovodi individualnu ili timsku obuku, seminare i radionice, za firme i pojedince,  iz oblasti copywritinga, veština komunikacije, prodaje, reklame i promocije.

Konsalting

Firme i pojedinci mogu dobiti profesionalne savete oko organizacije promotivnih i medijskih aktivnosti firme, programi planove iz oblasti odnosa sa javnošću, izgradnje reputacije, prodaje i oglašavanja.

Lični trening

Individualno usavršavanje iz oblasti komunikacija, jačanje samopuzdanja, psihologije manipulacije, planiranja lične životne, poslovne i privatne strategije, psihologije uspeha.