Radionice i seminari iz oblasti pisanja kao samoterapije. Naučićete kako da savladate stres i traumu, smanjite anksioznot, otkrijete svoje krativne potencijale.