Poslovne veštine

Kao deo svojih redovnih aktivnosti, CEKOMS tokom cele godine sporovodi treninge i obuku polaznika zainteresovanih za sticanje znanja iz oblasti poslovnih veština. Obuka se organizuje za zaposlene osobe koje su zainteresovan za usavršavanje ličnih komunikacijskih veština, ali i za stručnjake koji već rade na poslovima propagande, PR, prodaje i marketinga, ili za obuku novih kadrova koji tek počinju angažman u ovoj oblasti.

Seminari/obuke realizuju se u grupama do 10-50 polaznika. Rad je organizovan na principu interaktivnih dinamičnih radionica, uz individualni pristup i teorijska predavanja i praktičan rad na studijama slučajeva. Svim polaznicima obezbeđena je potrebna literatura i sertifikat o završenoj obuci. Obuka se može prilagoditi specifičnm potreama pojedinca odnosno kompanije.

Moguće je plaćanje u više rata. Za potrebe većih kompanija i institucija, moguće je organizovanje obuke u prostorijama klijenta. Prijave i rezervacije učešća na seminarima mogu se izvršiti elektronskom poštom na office@cekoms.com, ili telefonom na 063 205209

Za aktuelne radionice i seminare pogledajte u Radionice

Lični razvoj

U okviru edukacije i obuke orijetnisane ka usavršavanju ličnih veština, CEKOMS realizuje online radionice i organizuje seminare za Kreativno i Terapijsko pisanje. Zainteresovani pojedinci se mogu usavršavati iz oblasti pisanja u prozi, pisanja poezije, bloga, poslovnog pisanja, content i copwritinga. Naglasak je na praktičnoj obuci i sticanju konkretnih zanatskih znanja u oblasti usavršavanja tehnika pisanja.

Za aktuelne radionice i seminare pogledajte u Radionice