Centar za komunikacijske studije i istraživanja – CEKOMS, je udruženje građana, osnovano sa ciljem širenja komunikacijske kulture i pružanja edukacijskih usluga pojedincima i institucijama iz oblasti pismenih i usmenih komunikacija i medija. Centar organizuje obuku i treninge iz oblasti interpersonalne i medijske komunikacije, PR, reklame i oglašavanja, kreativnog i terapijskog pisanja pojedincima, zaposlenima u kompanijama i institucijama koji žele da unaprede i usavrše svoja znanja iz ovih oblasti, ostvare lični rast i razvoj.


Predsednik CEKOMS i jedan od predavača je prof. dr Darko Tadić rođen je u Beogradu. Diplomirao dramaturgiju na FDU u klasi prof. Slobodana Selenića. Magistrirao na istom fakultetu na temu “TV reklama kao propagandno sredstvo”. Doktorirao je na temu “Propagandni film”, iz oblasti fIlma i medija.Od 1989. godine aktivno se bavi reklamom, propagandom i odnosima sa javnošću. Radio u mnogim domaćim i stranim reklamnim agencijama. Od 2002.godine radi kao nezavisni konsultant za propagandu i PR, za veliki broj domaćih i stranih kompanija i institucija. Predaje kreativno, terapijsko i poslovno pisanje, oglašavanje i odnose sa javnošću na Visokoj strukovnoj školi ICEPS u Beogradu i radi kao docent na Fakultetu informacionih tehnologija Univerziteta Apeiron u Banja Luci.


 Edukacije, treninzi i seminari….