Centar za komunikacijske studije i istraživanja – CEKOMS, je nevladina organizacija osnovana sa ciljem pružanja konsultantskih i edukacijskih usluga pojedincima i institucijama iz oblasti komunikacija i medija. Centar orgnaizuje obuku i treninge iz oblasti interpersonalne i medijske komunikacije, PR, reklame i oglašavanja, zaposlenima u kompanijama i institucijama koji žele da unaprede i usavrše svoja znanja iz ovih oblasti. Takođe, CEKOMS pruža konsultantske usluge kompanijama i institucijama koje imaju potrebu da poboljšaju svoju komunikaciju sa javnostima i unaprede poslovanje


Predsednik CEKOMS i jedan od predavača je prof. dr Darko Tadić rođen je u Beogradu. Diplomirao dramaturgiju na FDU u klasi prof. Slobodana Selenića. Magistrirao na istom fakultetu na temu „TV reklama kao propagandno sredstvo“. Doktorirao je na temu „Propagandni film“, iz oblasti fIlma i medija.Od 1989. godine aktivno se bavi reklamom, propagandom i odnosima sa javnošću. Radio u mnogim domaćim i stranim reklamnim agencijama. Od 2002.godine radi kao nezavisni konsultant za propagandu i PR, za veliki broj domaćih i stranih kompanija i institucija. Predaje propagandu i odnose sa javnošću na Visokoj strukovnoj školi ICEPS u Beogradu i radi kao docent na Fakultetu informacionih tehnologija Univerziteta Apeiron u Banja Luci.Tijana Branković je rođena u Beogradu. Diplomirala je Primenjenu ekonomiju na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju – FEFA. Po završetku studija radila je kao računovođa u nekoliko kompanija, ali se pre izvesnog vremena posvetila samo digitalnom marketingu i pisanju, takođe je pohađala radionice iz javnog nastupa i retorike.  Koordinator edukacija u Centru za komunikacijske studije i istraživanja – CEKOMS.

 


 Edukacije, treninzi i seminari….