O nama

Centar za komunikacijske studije i istraživanja – CEKOMS je udruženje građana osnovano sa ciljem sprovođenja misije širenja kulture pisanja i čitanja, razvoja kreativnih potencijala i ličnog rasta i razvoja ljudi, u formi edukativnih radionica, seminara, webinara i predavanja. Rad u radionicama realizuje prof. dr Darko Tadić, dramaturg i predavač kreativnog i terapijskog pisanja i veština komunikacije sa saradnicima.

U sklopu radionica postoje radionice kreativnog i terapijskog pisanja, veština komunikacije, webinari i online predavanja na srodne teme, kao i prodaja stručnih knjiga iz ove oblasti. Povremeno se organizuju javni književni kokursi iz kreativnog pisanja iz oblasti proze i poezije kao i promocije stvaralaštva mladih pisaca u formi štampanja i izdavanje konkursnih zbirki priča, eseja i pesama.