Centar za komunikacijske studije i istraživanja – CEKOMS, je nevladina organizacija osnovana sa ciljem pružanja konsultantskih i edukacijskih usluga pojedincima i institucijama iz oblasti komunikacija i medija.

Predsednik CEKOMS:
Prof.dr Darko Tadić, specijalista za komunikacije

CEKOMS Srbija

Centar za komunikacijske studije i istraživanja Beograd 11000 Srbija

t: +381 63 205 209 Darko Tadić

www.cekoms.com

email: office@cekoms.com