Kao konsultant sa višegodišnjim iskustvom, prof. dr Darko Tadić i saradnici CEKOMS su specijalizovali strateško planiranje, osmišljavanje kreativnih koncepata i modela komunikacije u oblasti propagande i odnosa sa javnošću. Za potrebe klijenata, mogući su izrada i realizacija propagandnih kampanja, PR kampanja, publicitet i realizacija potrebnih sredstava komunikacije u skladu sa ovim planovima. U osmišljavanju i realizaciji kampanja i akcija iz ovih oblasti, moguće je angažovanja široke mreže dodatnih saradnika i njihovih specijalizovanih usluga, u skladu sa potrebama i zahtevima klijenata.


Znanje

Obuka i trening menadžmenta i zaposlenog osoblja iz oblasti poslovnih komunikacija, javnih i medijskih nastupa, psihologije prodaje, liderskih veština i veštine komuniciranja. Obuka odelenja i službi za Odnose sa javnošću u kompanijama i preduzećima svih vrsta i veličina

Digitalni marketing

Online marketing na Internetu i društveni mrežama. Planiranje i realizacija propagandnih i promotivnih kampanja. Brenidranje. Izgradnja reputacije, lobiranje, kreiranje slike u javnosti, kontakti sa medijima. Planiranje i realizacija publiciteta.

Pisanje za Internet

Izrada copywriting i content writing tekstova (brošure, flajeri, web sajtovi, kompanijski profili, tekstovi za štampu). Izrada audio vizuelnih i elektronskih pezentacija (web sajtovi, intranet komunukacija).