Komunikacija u poslovanju

Možete li zamisliti vođenje posla bez komunikacije? Ako je odgovor da, možda ćete imati ozbiljnih problema sa efikasnošću poslovanja. Stoga je ključno napomenuti da komunikacija ima vitalnu ulogu u svim aspektima uspeha jedne firme. Evo nekih razloga zbog kojih bi efikasna komunikacija trebala biti srce vašeg preduzeća i kako to treba poboljšati. Važnost komunikacije Vlasnici […]

Znanje je moć

  Sada je pravi trenutak Posmatramo kroz istoriju još u srednjem veku moć se nasleđivala. Moć kraljevske krune, grofovsko poreklo, političke i vojničke zasluge , sve je to imalo moć. U ne tako dalekoj prošlosti, u doba industrijske revolucije, KAPITAL je imao moć. A danas u eri informatike, ZNANJE je moć. Znanje, neki stručnjaci vole […]

Komunikacija i uspeh u životu

Ovo su pravila za uspeh. Neću Vam reći da će Vam pomoći da uspete u životu, ostaviću Vam da to sami zaključite. Ono što je sigurno je da treba da ih pročitate i razmislite o njima. Ako želite, počnite da ih primenjujete i videćete promene. Sve je na Vama. Prvo pravila za uspeh glasi: SAMOKONTROLA I […]