Predsednik CEKOMS i jedan od predavača je prof.dr Darko Tadić.Od 1989. godine aktivno se bavi komunikacijama, reklamom, propagandom i odnosima sa javnošću. Radio u mnogim domaćim i stranim reklamnim agencijama. Od 2002.godine radi kao nezavisni konsultant za propagandu i PR, za veliki broj domaćih i stranih kompanija i institucija. Predaje vešitne komunikacije, kreativno pisanje,propagandu i odnose sa javnošću i profesor je na Visokoj strukovnoj školi ICEPS u Beogradu i Univerzitetu Aperion u Banjaluci.

Centar za komunikacijske studije i istraživanja – CEKOMS, je nevladina organizacija osnovana sa ciljem pružanja konsultantskih i edukacijskih usluga pojedincima i institucijama iz oblasti komunikacija i medija. Centar orgnaizuje obuku i treninge iz oblasti interpersonalne i medijske komunikacije, PR, reklame i oglašavanja, zaposlenima u kompanijama i institucijama koji žele da unaprede i usavrše svoja znanja iz ovih oblasti. 

Takođe, CEKOMS pruža konsultantske usluge kompanijama i institucijama koje imaju potrebu da poboljšaju svoju komunikaciju sa javnostima i unaprede poslovanje.